համարձակութիւն

համարձակութիւն

Dasnabedian 1995: 447

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Acrostiche 6,21
hardiesse

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ՀԱՄԱՐՁԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0024 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c գ. παρρησία confidentia, fiducia, libertas, audacia. Համարձակն գոլ, եւ համարձակիլն. վստահութիւն. աներկեւանութիւն. ազատութիւն. քաջալերութիւն. արիութիւն. եւ Թոյլտուութիւն. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵՐԿԻՒՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0141 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. Պակասութիւն երկիւղի. յապահովութիւն. համարձակութիւն. ազատութիւն. եւ աներկիւղածութիւն. ἅδεια securitas, libertas, licentia *Ընտանացեալ է աղաւնին յաներկիւղութենէ: Աներկիւղութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎՍՏԱՀՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0831 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c գ. πεπείθησις confidentia, fiducia ἑλπίς spes. Աներկիւղ համարձակութիւն. յոյս ակնկալութեան. յապահովութիւն. ապաւինութիւն յայլս կամ յանձն. պարծանք. *Զի մի՛ ʼի մօտոյ եւեթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0006 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἑλευθερία , libertas Ազատն գոլ. ազատականութիւն. ազնուականութիւն. իշխանութիւն. պատիւ. *Ուր Հոգի Տեառն է, անդ ազատութիւն է: Սպրդեցին մտանել դիտել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԾԵՄ — (ածի, ա՛ծ.) NBH 1 0020 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ն. ἅγω, ἁνάγω, ἑπάγω, προάγω duco, adduco Բերել. մերձ կամ առաջի դնել, կացուցանել. ... *Ած զնոսա առ Ադամ ... ած զնա առ Ադամ: Ա՛ծ զնա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼԱԶԳԻ — (գւոյ, գեաց.) NBH 1 0085 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 14c ա.գ. Երբեմն՝ որ էր յայլմէ ազգէ եւ ʼի կրօնից արտաքոյ եբրայեցւոց. եւ այժմ՝ որ չիցէ քրիստոնեայ. օտարազգի. օտարոտի. այլասեռ. բարբարոս. հեթանոս. դրսի ազգէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴԱՏԱՊԱՐՏ — (ի, ից.) NBH 1 0131 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c ա. ἁκατάκριτος indemnis, irreprehensibilis Զոր չէ օրէն դատապարտել. անպարտ. անմեղ. եւ անստգիւտ. անպարսաւ. անարատ. ... *Զանդատապարտսն իբրեւ զդատապարտ վարեալք. Յհ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵՐԿԻՒՂ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0141 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. ԱՆԵՐԿԻՒՂ գրի եւ ԱՆԵՐԿԵՒՂ, ԱՆԵՐԿԵՂ. ἅφοβος, ἁπτόητος metu carens, intrepidus Որ չունի զերկիւղ. անահ. անվախ. ... *Եթէ նստիցիս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵՐԿԻՒՂԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0141 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 12c գ. Աներկիւղն գոլ յԱստուծոյ, կամ ʼի մարդոյ. *Լա՛ւ է փոքր բաժին երկիւղիւ Տեառն՝ քան զգանձս մեծամեծս աներկիւղածութեամբ. Առակ. ՟Ժ՟Բ. 16: *Երդմանց սովորութիւնք յաներկեղածութենէ է. Մանդ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԻՇԽԱՆ — ( ) NBH 1 0155 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Ոյր չիք իշխան եւ տէր. անիշխան, ինքնատէր. որ է սեպհական Աստուծոյ. *Աստուած իշխէ ʼի վերայ բնաւից, ինքն անիշխան գոլով. Գր. հր.: *Իշխէ ամենայնին, եւ ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԼՍԵԼԻ — ( ) NBH 1 0158 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 11c, 12c ա. Իբր այն՝ զոր չէ մարթ լսել ունկամբ. անլուր. ... *Անլսելի՝ ունկան. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Բ: *Վայելէ ʼի շնորհս Հոգւոյն, զոր անասելի է եւ անլսելի. Յճխ. ՟Ե: Եւ որ ոչն լինի լսելի, իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.